• Språk | se
 • Lookbook
 • Download prislista
 • Kontakt
RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Vikter ABC

1. Vad är den Tekniskt tillåten totalvikt?

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vad är vikt i körklart skick?

Angiven vikt i körklart skick är ett standardvärde, som fastställdes vid typgodkännandet. På grund av tillverkningstoleranserna kan faktiskt fastställd vikt i körklart skick avvika från det angivna värdet. Avvikelser med ± 5 % av vikt i körklart skick är rättsligt tillåtna och möjliga.
Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

 • fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
 • Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken;
 • Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
 • 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
 • Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

3. Vad är tillverkarens specificerade vikt för Tillvalsutrustning?

Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning är ett värde som fastställs av Laika för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Laika levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt.

4. Hur stor är passagerarnas vikt?

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså 3 x 75 kg = 225 kg.

5. Vad är minsta nyttolast och hur beräknar jag den?

EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här: 10 x (n + L)
Därvid gäller: “n“ = högsta antal passagerare plus förarens vikt och “L“ = fordonets totala längd i meter
För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså 10 kg x (4 + 6) = 100 kg.

6. Hur ska man ta hänsyn till den extra vikten för tillvalsutrustning och paket?

Mervikten av tilläggsutrustning och paket ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

7. Hur bedömer man ett vario-säte?

Vario-Seat är en extra 5:e sittplats som skall beaktas som ett ordinarie säte vid beräkningen av den minsta nyttolasten samt av passagerarnas vikt. För att du skall få den 5:e sittplatsen måste det vara säkerställt att den minsta nyttolasten förblir beaktad i fortsättningen och att alla övriga lagstadgade viktvärden iakttages. Kontakta gärna våra återförsäljare för mer information.

8. Varifrån kommer villkoren och vilken är den rättsliga grunden för informationen?

För att informera dig på ett optimalt och transparent sätt avseende vikterna i våra säljunderlag (tryckt och digitalt material), orienterar vi oss principiellt efter de termer som återfinns i lagstiftningen. Dessa är fastställda sedan 2022-07-06, i synnerhet i genomförandeförordningen (EU) 2021/535 (tidigare: förordning (EU) nr 1230/2012). Genomförandeförordningen (EU) 2021/535 finns online på de olika EU-språken: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32021R0535

9. Vilken är fordonets faktiska vikt?

Fordonets vikt i körklart skick (se nr 2) och vikten för den tilläggsutrustning som av fabriken har installerats på ett specifikt fordon kallas tillsammans fordonets faktiska vikt. Du hittar motsvarande information om ditt fordon efter att det har överlämnats under avsnitt 13.2 i försäkran om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Beakta att även denna uppgift är ett standardiserat värde. Eftersom vikten i körklart skick – som en del av den faktiska vikten – har en lagstadgad tolerans på ± 5 % (se även nr 2), kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

10. Vilka åtgärder finns tillgängliga för mig om vid slutet av monteringsbanan – i undantagsfall – den verkliga belastningskapaciteten underskrider den minsta nyttovikten?

Om – i undantagsfall – vägningen av ditt fordon vid slutet av monteringsbanan visar att den faktiska belastningskapaciteten underskrider den minsta nyttovikten på grund av en tillåten viktavvikelse av vikten i körklart skick, kommer vi före fordonets leverans att tillsammans med dig och återförsäljaren kontrollera om vi till exempel kan genomföra en ökning av den tillåtna belastningen, reducera sittplatserna eller ta bort tilläggsutrustning.

11. Varför får jag upplysning om den faktiska vikten av fordonet när jag köper det? Vad innebär detta för mig?

För att säkerställa bästa möjliga transparens när det gäller vikten på våra fordon skickar vi resultatet av fordonsvägningen vid slutet av monteringsbanan tillsammans med fakturan, det vill säga uppgifter om fordonets faktiska vikt samt om återstående belastningskapacitet, till våra återförsäljare. Dessa ska vidarebefordra meddelandet till dig. Om detta inte har skett kan du kontakta din återförsäljare och be om uppgifterna.

Våra vågar uppfyller alla lagstadgade krav och standardkrav och underhålls, kontrolleras och kalibreras regelbundet. Trots allt är en liten tolerans tekniskt oundviklig. Dessutom kan fordonets vikt påverkas av vädret och till exempel variera något på grund av absorption eller frisättning av fukt. Fordonets verkliga vikt kan därför avvika från den meddelade verkliga vikten.

12. Vad måste jag beakta vid en viktreducering i efterhand?

Vid en viktreducering minskas den högsta tekniskt tillåtna lastvikten och på grund av det alternativa chassit minskas även den återstående belastningskapaciteten. Viktreduceringar kan på grund av den ändrade högsta tekniskt tillåtna lastvikten påverka tillåtna sittplatser, chassit och motorvarianten. Om du har några frågor om detta, kontakta gärna någon av våra återförsäljare för råd.

Om du vill genomföra en viktreducering på ditt fordon i efterhand kan du få denna viktreducering utförd av den tekniska tjänsten. I ditt eget intresse rekommenderar vi att du alltid ser till att alla lagstadgade viktvärden iakttas även här.

Ändringar i lagbestämmelser kan bero på en ökning av den tillåtna belastningen eller viktreduceringen, som är resultatet av fordonets nya högsta tekniskt tillåtna lastvikt. Det gäller i synnerhet för tyska vägtrafiklagen, tyska förordningen om registrering av fordon, bestämmelserna om vägavgift samt skatte- och försäkringsrättsliga aspekter. Du bör därför informera dig om det gällande rättsläget när det gäller fordonets nya högsta tekniskt tillåtna lastvikt och inhämta information från behöriga myndigheter.

13. Vad måste jag beakta om jag eller återförsäljaren i efterhand monterar tillbehör på mitt fordon?

Om du bestämmer dig för att i efterhand montera tillbehör på fordonet eller låter återförsäljaren göra detta, bör du kontrollera tillbehörens samt ditt fordons viktvärden och se till att alla lagstadgade viktvärden iakttas, även under beaktande av tillbehöret. Detta gäller i synnerhet för den högsta tekniskt tillåtna lastvikten samt den högsta tekniskt tillåtna vikten på axlarna. Beakta att montering av tillbehör i efterhand reducerar din belastningskapacitet på ett motsvarande sätt och påverkar vikten på axelgrupperna.

Ladda ner den nya Lookbook om Laika och lär dig mer om vårt uppdrag, våra värderingar och vår inspiration.

  I have read the Privacy Policy and agree to it.

  Nyhetsbrev

  Nyheter, evenemang och la dolce vita. Vårt nyhetsbrev.

   I have read the Privacy Policy and agree to it.

   Hämta prislistan nu!

   Här kan du läsa mer om våra modeller.

   Hämta nu
   Ladda ner Bruksanvisningar

   Här kan du hitta bruksanvisningarna för våra modeller.

   Download
   Rätt kombination för alla smaker.

   Med Ecovip-serien får du ett mångsidigt och exklusivt utbud av bomiljöer. Varje kombination bjuder både på flyttbara ryggkuddar och prydnadskuddar.

   OK!
   Sängversioner
   Enkelsängar
   Dubbelsäng
   Nedfällbar säng
   Queens säng