• Sprog | dk
JURIDISK MEDDELELSE

Vægt ABC

1. Hvad er den teknisk tilladte maksimale totalvægt?

Køretøjets største tekniske tilladte totalvægt (også kaldt største teknisk tilladte totalvægt i belastet tilstand), (f.eks. 3.500 kg) er en vægtindstilling, der er fastlagt af producenten og den må ikke overskrides. Oplysninger vedrørende den største tekniske tilladte totalvægt for den model, du har valgt, findes i de tekniske data. Overskrider køretøjet i den praktiske drift den største teknisk tilladte totalvægt,
udgør dette en overtrædelse af Færdselsloven og kan med medføre en bøde.

2. Hvad er vægt i køreklar tilstand?

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige.

Simpelt udtrykt er der ved vægt i køreklar stand tale om basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for føreren, som er fastlagt i loven. Dette omfatter hovedsageligt følgende positioner:

 • køretøjets tomvægt samt opbygning, inklusive påfyldte driftsstoffer som smørefedt, olie og kølervæske;
 • standardudstyr, dvs. alle udstyrsgenstande, der som standard er indeholdt i det fabriksmæssigt monterede leveringsomfang;
 • den 100 % fyldte ferskvandstank i køredrift (kørefyldning iht. producentens angivelser; 20 liter) samt en 100 % fyldt aluminium-gasflaske med en vægt på 16 kg;
 • den 90 % fyldte brændstoftank samt brændstof;
 • føreren, hvis vægt – uafhængigt af den faktiske vægt – iht. EU-lovgivningen antages med 75 kg.

3. Hvad er fabrikantens angivne vægt for ekstraudstyr?

De producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er en af Laika fastlagt værdi pr. planløsning for den maksimale vægt af det ekstraudstyr der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at minimum nyttelast, dvs. den lovlige frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør, ved de køretøjer der udleveres af Laika, også faktisk står til rådighed for nyttelasten.

4. Hvad er passagerernes vægt?

Passagerernes vægt beregnes for hver siddeplads, producenten har fastlagt, som standard til 75 kg, uanset hvor meget passagerne faktisk vejer. Førerens vægt er allerede indeholdt i vægten i køreklar stand, (se foroven nr. 2) og indgår derfor ikke i beregningen. Ved en autocamper med fire tilladte siddepladser er passagerernes vægt altså 3 * 75 kg = 225 kg.

5. Hvad er den mindste nyttelast, og hvordan beregner jeg den?

EU-lovgivningen fastlægger for autocampere en fast minimum nyttelast, der for bagage eller andet tilbehør, der ikke er monteret på fabrikken, mindst skal være til rådighed. Denne minimum nyttelast beregnes på følgende måde: 10 * (n + L)

Her gælder: »n« er det maksimale antal passagerer plus føreren og »L« = er køretøjets samlede længde i meter.
Ved en autocamper med en længde på 6 m og 4 tilladte sæder er den minimum nyttelast altså f.eks. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

6. Hvordan tages der hensyn til den ekstra vægt af ekstraudstyr og pakker?

Ekstraudstyrets og pakkernes mervægt øger køretøjets reelle vægt (= vægt i køreklar stand plus det valgte ekstraudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser mervægten over for standardudstyret for den pågældende planløsning. De valgte pakkers og ekstraudstyrets samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr.

7. Hvordan vurderer man et vario-sæde?

Vario-sædet er et valgt´frit 5 siddeplads, som skal indgå som regulært sæde i beregningerne af den minimale nyttelast samt passagerernes vægt. For at du kan få den 5. siddeplads, skal det være sikret at den mindste nyttelast fortsat er garanteret samt alle andre lovbestemte vægtværdier overholdes. Kontakt vores forhandlere for detaljerede oplysninger

8. Hvor kommer udtrykkene fra, og hvad er retsgrundlaget for oplysningerne?

For at oplyse dig bedst muligt og transparent om vægten i vores salgsdokumenter (print og digitalt), orienterer vi os principielt efter lovens formuleringer. Disse har siden den 06-07-2022 især været fastlagt i gennemførselsforordning (EU) 2021/535 (tidl. Direktiv (EU) nr. 1230/2012). Gennemførselsforordning (EU) 2021/535 findes online på de diverse Eu-sprog: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32021R0535

9. Hvad er køretøjets faktiske vægt?

Vægten på køretøjet i køreklar stand (se nr. 2) og vægten på indbygget ekstraudstyr fra fabrik på et konkret køretøj betegnes tilsammen som den reelle vægt på køretøjet. Du finder de pågældende angivelser for dit køretøj efter overdragelsen under Punkt 13.2 i overensstemmelsescertifikatet (Certificate of Conformity, CoC). Bemærk venligst, at det også ved denne angivelse drejer sig om en standardiseret værdi. Da der for vægten i køreklar stand – som element af den faktiske masse – gælder en lovmæssigt tilladt tolerance på ± 5 % (se ligeledes nr. 2), kan den faktiske vægt også tilsvarende afvige i forhold til den angivne nominelle værdi.

10. Hvilke muligheder for afhjælpning kan jeg bruge, hvis den reelle belastningskapacitet ved båndets ende undtagelsesvist ikke lever op til den minimale nyttelast?

Hvis vejningen af dit køretøj i slutningen af båndet undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet overskrider den minimale nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad i køreklar stand, vil vi inden køretøjets udlevering sammen med dig og handelspartneren kontrollere, om vi kan forøge køretøjets belastning, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr.

11. Hvorfor får jeg oplyst den reelt vejede vægt af køretøjet ved købet? Hvad betyder det for mig?

For at sikre den bedste mulige transparens i forhold til vægtene på vores køretøjer, informerer vi med fakturaen resultatet af vejningen af køretøjet på båndets ende, dvs. angivelser af den reelt vejede vægt på køretøjet samt af den resterende belastningskapacitet, til vores handelspartnere. De anmodes om at videreformidle dette til dig. Skulle dette ikke være sket, kan du kontakte din handelspartner og bede om angivelserne.

Vores vogne opfylder alle juridiske krav og krav ifølge standarder, og vedligeholdes, testes og kalibreres regelmæssigt. En ubetydelig tolerance kan samtidigt ikke undgås rent teknisk. Desuden kan køretøjets vægt afvige grundet vejrpåvirkninger og f eks. variere lidt pga. den dermed forbundne optagelse eller afgivelse af fugt. Den faktiske vægt på køretøjet kan derfor afvige i forhold til den oplyste faktiske vægt.

12. Hvad skal jeg være opmærksom på ved en efterfølgende aflastning?

Ved en aflastning reduceres den teknisk tilladte totalvægt og på grund af det alternative chassis også den resterende belastningskapacitet. Aflastninger kan grundet den teknisk tilladte totalvægt have indflydelse på de tilladte siddepladser, på chassiset og motorvarianten. Ved spørgsmål vedrørende dette er du meget velkommen til at søge rådgivning hos en af vores handelspartnere.
Hvis du vil aflaste dit køretøj efter leveringen, kan du lade Teknisk service foretage denne aflastning for dig. Vi anbefaler i din egen interesse, at du altid er opmærksom på at samtlige lovmæssige vægtværdier også overholdes her.

Ud fra en på- hhv. aflastning kan ændrede juridiske bestemmelser være gældende, som et resultat af den nye teknisk tilladte totalvægt på køretøjet. Dette gælder især for færdselsloven, lovgivningen vedrørende typegodkendelser til færdsel på offentlig vej, bestemmelser vedrørende vejafgifter samt skatte- og forsikringsretlige aspekter. Du skal derfor informere dig om den gældende lovgivning hvad angår den nye teknisk tilladte totalvægt på køretøjet og modtage rådgivning om dette hos de tilsvarende organer.

13. Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg efterfølgende anbringer/får forhandleren til at anbringe tilbehør på mit køretøj?

Hvis du beslutter dig for at eftermontere eller at få forhandleren til at eftermontere tilbehør på køretøjet efterfølgende, skal du på forhånd kontrollere vægtværdierne på tilbehøret samt dit køretøj og sørge for, at alle lovmæssige vægtværdier, og især den teknisk tilladte totalvægt samt den teknisk tilladte totalvægt på akslerne også overholdes, når man medregner tilbehøret. Bemærk venligst at en eftermontering af tilbehør reducerer din belastningskapacitet tilsvarende og påvirker akseltrykket.

Download den nye Lookbook om Laika og lær mere om vores mission, værdier og inspiration.

  Jeg har læst privatlivspolitikken og er indforstået med den.

  Nyhedsbrev

  Nyheder, events og La Dolce Vita.
  Vores nyhedsbrev.

   I have read the Privacy Policy and agree to it.

   Download prislisten nu!

   Læs mere om vores modeller her.

   Download
   Den rigtige kombination for enhver smag.

   Med Ecovip-serien får du et alsidigt og eksklusivt udvalg af bodelsmiljøer. Hver kombination byder på både aftagelige rygpuder og dekorative puder.

   OK!
   Sengevariant
   Enkeltsenge
   Dobbeltseng
   Sænkeseng
   Queenseng