• Språk | no
JURIDISK VARSEL

Vekter ABC

1. Hva er teknisk tillatt maksimal totalvekt?

Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt (også: teknisk tillatte maksimalvekt i lastet tilstand) (f.eks. 3500 kg) er produsentens vektspesifikasjon som kjøretøyet ikke må overskride. Opplysninger om teknisk tillatt totalvekt for den modellen som du har valgt, finner du i tekniske data. Hvis kjøretøyet i praktisk kjøredrift overskrider den teknisk tillatte totalvekten, er dette en lovovertredelse som kan straffes med bøter.

2. Hva er vekten i kjøreklar stand?

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningsprosessen. På grunn av fabrikasjonstoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig.
Enkelt sagt er vekten i kjøreklar tilstand basiskjøretøyet med standardutstyr pluss en lovfestet spesifisert standardvekt på 75 kg for føreren. Dette omfatter først og fremst følgende punkter:

 • vekten av det tomme kjøretøyet pluss ettermonteringer inkludert alle driftsstoffer, som smørefett og olje samt kjølevæske,
 • standardutstyr, dvs. alle utstyrsgjenstander som er del av leveringsomfanget og som er montert fra fabrikken,
 • ferskvannstank fylt 100 % i kjøredrift (kapasitet iht. produsentens angivelser, 20 liter) og aluminiumsflaske med flytende gass fylt 100 % med en vekt på 16 kg,
 • drivstofftank fylt 90 % samt drivstoff,
 • føreren, hvis vekt – uavhengig av faktisk vekt – er satt til 75 kg som standard ifølge EU-rett.

3. Hva er produsentens oppgitte vekt for tilleggsutstyr?

Den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr er en verdi som Laika spesifiserer pr. grunnriss for totalvekten av tilgjengelig tilleggsutstyr. Denne begrensningen skal garantere at minste nyttelast, dvs. rettslig spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Laika.

4. Hva er vekten på passasjerene?

Produsenten beregner passasjervekten med en standardverdi på 75 kg for hver person, uavhengig av hvor mye personene faktisk veier. Førervekten er allerede en del av kjøretøyets vekt i kjøreklar tilstand (se nr. 2 over) og beregnes derfor ikke på nytt. For en reisemobil som er tillatt for fire personer utgjør passasjervekten følgelig 3 * 75 kg = 225 kg.

5. Hva er minimumsnyttelasten og hvordan beregner jeg den?

For reisemobiler forutsetter EU-regelverket en fastlagt minste nyttelast, som minst må være igjen for bagasje eller annet tilbehør som fabrikken ikke har montert. Minste nyttelast beregnes som følger: 10 * (n + L)
Her gjelder: “n” = maks. antall passasjerer utenom føreren, og “L” = kjøretøyets totale lengde i meter.

For en 6 m lang reisemobil som er tillatt for 4 personer utgjør minste nyttelast altså f.eks. 10 kg * (6 + 4) = 100 kg.

6. Hvordan er den ekstra vekten av tilbehør og pakker tatt i betraktning?

Ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar tilstand pluss valgt tilleggsutstyr) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på hvert enkelt grunnriss. Totalvekten på valgte pakker og tilleggsutstyr må ikke overskride den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr.

7. Hvordan vurderer du et variosete?

Vario-Seat er en alternativ 5. sitteplass som skal bli tatt hensyn til som vanlig sete under utregning av minste nyttelast samt vekten til passasjerene. For at du skal få den 5. sitteplassen må det garanteres at minste nyttelast fortsatt bevares, samt at alle andre lovmessige vektverdier overholdes. Kontakt gjerne vår handelspartner for detaljerte informasjoner.

8. Hvor kommer vilkårene fra og hva er rettsgrunnlaget for informasjonen?

For å kunne forklare deg på best mulig og oversiktlig måte om vektene i våre salgsdokumenter (print og digital) orienterer vi oss i prinsippet etter den terminologien som er fastsatt i loven. Dette er siden 06.07.2022 spesielt bestemt i gjennomføringsforordning (EU) 2021/535 (før: forordning (EU) nr. 1230/2012). Gjennomføringsforordningen (EU) 2021/535 stilles tilgjengelig online i forskjellige EU-språk: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32021R0535

9. Hva er den faktiske vekten på kjøretøyet?

Kjøretøyets vekt i kjøreklar tilstand (se nr. 2) og vekten på tilleggsutstyr som fabrikken monterer på kjøretøyet, betegnes samlet som kjøretøyets faktiske vekt. Under punkt 13.2 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) finner du de angivelsene som gjelder for ditt kjøretøy etter levering. Vær oppmerksom på at også disse angivelsene er en standardisert verdi. Siden det gjelder en lovbestemt, tillatt toleranse på ± 5 % (se nr. 2 igjen) for vekten i kjøreklar tilstand – som element for faktisk vekt – kan den faktiske vekten avvike tilsvarende i forhold til angitt nominell vekt.

10. Hvilke løsningsmuligheter har jeg hvis faktisk lastemulighet ligger lavere enn minste nyttelast ved produksjonsslutt i et unntakstilfelle?

Dersom veiing av kjøretøyet ved produksjonsslutt i unntakstilfeller f.eks. viser at faktisk lastemulighet ligger under minste nyttelast fordi vekten på kjøretøyet i kjøreklar tilstand avviker fra tillatt vektavvik oppover, vil vi sammen med deg og handelspartneren sjekke om vi bør øke kjøretøyets lasteevne, redusere antall seter eller fjerne spesialutstyr før kjøretøyet leveres.

11. Hvorfor får jeg meddelt kjøretøyets faktiske vekt ved kjøp av kjøretøyet? Hva betyr dette for meg?

For å garantere best mulig transparens om vekten på våre kjøretøyer meddeler vi resultatet av veiingen ved produksjonsslutt sammen med fakturaen, dvs. informasjon om kjøretøyets faktiske vekt samt om gjenværende lastemulighet, til våre handelspartnere. De har instruksjoner om å gi denne informasjonen videre til deg. Hvis dette ikke er skjedd, kan du ta kontakt med din handelspartner og be om opplysningene.
Bilene våre oppfyller alle krav i henhold til lovbestemmelser og standarder og blir regelmessig vedlikeholdt, inspisert og kalibrert. Likevel er det teknisk ikke mulig å unngå ubetydelige toleranser. I tillegg kan vekten på kjøretøyet variere noe på grunn av værforhold og f.eks. opptak og avgivelse av fuktighet. Derfor kan kjøretøyets faktiske vekt avvike litt fra den meddelte faktiske vekten.

12. Hva må jeg ta hensyn til ved senere reduksjon av nyttelast?

Ved reduksjon av nyttelast reduseres teknisk tillatt totalvekt og grunnet alternativt chassis også gjenværende lastemulighet. Hvis nyttelasten reduseres, kan endret teknisk tillatt totalvekt ha innflytelse på tillatte seter, chassiset og motorvarianten. Hvis du har spørsmål om dette, kan du gjerne be om råd hos en av våre handelspartnere.

Hvis du senere vil redusere nyttelasten på kjøretøyet, kan du få gjennomført dette hos teknisk tjeneste. Vi anbefaler for din egen del at du alltid passer på å overholde alle lovsatte måleverdier.
Økning eller reduksjon av nyttelsten kan medføre at andre lovbestemmelser må tas hensyn til som et resultat av kjøretøyets nye teknisk tillatte totalvekt. Dette gjelder spesielt for vegtrafikkloven, loven om registrering av motorkjøretøyer, regelverk om bompenger samt skatte- og forsikringsrettslige aspekter. Derfor bør du informere deg om gjeldende lovverk i forbindelse med kjøretøyets nye teknisk tillatte totalvekt, og innhente råd hos egnede instanser.

13. Hva må jeg ta hensyn til når jeg / forhandleren min ettermonterer tilbehør på kjøretøyet?

Hvis du bestemmer deg for å ettermontere tilbehør på kjøretøyet eller lar forhandleren foreta dette, bør du kontrollere både tilbehørets og kjøretøyets vekt på forhånd og passe på at tilbehørets vekt også overholder alle lovbestemte vektverdier, særlig teknisk tillatt totalvekt samt teknisk tillatt totalvekt på akslene. Vær oppmerksom på at ettermontering av tilbehør reduserer lastemuligheten tilsvarende og påvirker aksellasten.

Last ned den nye Laika Lookbook og lær om vår misjon, verdier og inspirasjon.

  Ved å klikke på ‘Last ned nå’ bekrefter jeg at jeg har lest Retningslinjer for personvern, og at jeg godkjenner dem.

  Newsletter

  Nyheter, begivenheter og dolce vita. Vårt nyhetsbrev.

   Ved å klikke på ‘Last ned nå’ bekrefter jeg at jeg har lest Retningslinjer for personvern, og at jeg godkjenner dem.

   Last ned prislisten, nå!

   Her finner du mer informasjon om modellene våre.

   Last ned nå
   Last Ned Bruksanvisninger

   Her kan du finne bruksanvisningene for våre modeller.

   Download
   Den riktige kombinasjonen for enhver smak.

   Ecovip-serien byr på et allsidig utvalg av bomiljøer. Hver kombinasjon inkluderer både bevegelige ryggputer og pynteputer.

   OK!
   Sengeversjoner
   Enkeltsenger
   Dobbeltsenger
   Heve-/senkesengseng
   Queen size-seng