Ask for the catalogue

For å redusere papirforbruket vil Laikakatalogen fra 2020 være tilgjengelig på nett i digital versjon.